Postcapitalisme i Altres Realitats

L' últim bloc de la mostra estarà dedicat a diferents exemples sobre alternatives a l' actual model econòmic, en el qual es definiran diferents conflictes mundials quotidians relacionats amb factors medi ambientals, ecològics, d' alimentació, energies alternatives, recursos naturals, globalització econòmica, canvi climàtic, territori i exemples pràctics d'alternatives existents.

El desig és generar una consciència més àmplia sobre diferents conseqüències derivades d'un model de consum en el qual “usar i llençar” s'ha convertit en una dependència absoluta sobre els recursos naturals, els quals es consumeixen a uns nivells desproporcionats. La societat de consum ens ha ofert una única visió amb la qual interpretar el món, encara que aquest model es trobi en crisi a causa de la seva falta de previsió i responsabilitat. Des d'Altres Realitats desitgem projectar una sèrie de vídeos on descobrir altres interpretacions amb les quals conformar un criteri diferent i realista en el qual demostrar que un model que no preserva la vida tampoc pot pensar en un futur millor.

Programació diumenge