Performances


SiO2 - Ana Higueras i Tiziana Chiara

Cossos

Contenidors, cossos perceptibles, inerts, que es transformen, que es desfan, d'altres que no. Cossos d'abans, de després, d'ara; cos en context, amb identitat, d'altres que no.

I una substància com a principi generat que no perd la seva essència, que necessita els cossos per trobar una forma i ser reconeguda. Substància sensitiva, mòbil atribuïda a un acte que obeeix a una raó primària.

més info: SiO2Leny Pony - Helena Ferrando

Recorreguts

La senzillesa, el quotidià ,lo aparentment insignificant, l'orgànic com fet germinal dins d'una reducció-concentració sota les estratègies de representació de la seducció, el secret, la distància, les aparences, jocs del real i l'imaginari en una no-representació en constant metamorfosi.


Generar un sentit en l'experimentació d'una escena a través d'un moviment imaginari, de desafiament al real que m'arrossegui i sedueixi, que em rebel·li.

més info: Leny Pony